1. Wie zijn wij

De website Kinderspelletjes.be (www.kinderspelletjes.be) is eigendom van en wordt beheerd door BVK Productions B.V. We nemen privacy serieus en dit beleid legt uit welke informatie we verzamelen en gebruiken, en hoe we uw rechten op privacy beschermen. Met Kinderspelletjes.be kunnen leerlingen via online spelletjes en oefeningen gratis de tafels leren. Je kan van de website gebruik maken met of zonder een gratis account. Je kan contact met ons opnemen door een bericht te sturen via het contactformulier of een email te sturen aan info (@) Kinderspelletjes.be.

2. Contact met Kinderspelletjes.be

Wanneer je vragen of klachten hebt over Kinderspelletjes.be kan je contact met ons opnemen. We slaan dan je contactgegevens en je vraag of klacht op. Ook kunnen we om meer informatie vragen als we dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag. De informatie die wij op deze manier verzamelen, gebruiken wij voor de beantwoording van de vraag en de afhandeling van de klacht. Dit om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

3. Automatisch gegenereerde informatie

Om Kinderspelletjes.be optimaal te kunnen laten werken. Bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen. Hebben we bepaalde informatie nodig. Wat we hiervoor nodig hebben is het IP adres, het type browser en computersysteem dat wordt gebruikt de pagina’s die worden bezocht en er worden cookies geplaatst. De cookies worden alleen geplaatst als je hiervoor toestemming geeft. Deze informatie wordt voornamelijk gebruikt om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Het IP adres wordt het IP adres, pagina’s en cookies gebruikt om eventuele ongebruikelijke situaties tie onderzoeken en hackpogingen af te breken. De browsergegevens en het computer systeem gebruiken we om te kijken hoe de website gebruikt wordt en met deze informatie kan de website aangepast worden. Daarnaast helpt deze informatie bij het op lossen van eventuele problemen op de website. Zo kunnen we zien in welke situatie een bepaald probleem ontstaat. De verwerking van deze informatie is noodzakelijk om een Kinderspelletjes.be te kunnen beveiligen en om een gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

4. Onderzoek en analyse

Kinderspelletjes.be streeft ernaar om diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. We zijn hiervoor de hele tijd bezig om Kinderspelletjes.be te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren zodat we, waar nodig, aanpassingen in onze website kunnen aanbrengen. Hiervoor gebruiken wij geanonimiseerde gegevens. Voorbeelden van informatie die wij hiervoor gebruiken zijn: - Welke spelletjes gespeeld worden
- Oefentijd per oefening of spelletje

5. Bewaren van informatie

We bewaren je informatie in principe zo lang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. De bewaartermijn is dus afhankelijke van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor Kinderspelletjes.be deze gegevens verwerkt. We bewaren je informatie niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor je informatie is verkregen.

6. Verstrekking aan derden

Zonder je toestemming wordt je Informatie niet verstrekt aan partijen die niet tot Kinderspelletjes.be behoren, met uitzondering van het navolgende. Kinderspelletjes.be kan je gegevens aan derden verstrekken wanneer Kinderspelletjes.be dat op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, als Kinderspelletjes.be dat nodig vindt in een rechtszaak of als Kinderspelletjes.be dat nodig vindt om haar rechten te beschermen. Ook zal Kinderspelletjes.be Informatie verstrekken aan de door Kinderspelletjes.be ingeschakelde verwerkers die in opdracht van Kinderspelletjes.be persoonsgegevens verwerken. Je Informatie wordt alleen gebruikt voor het uitvoeren van die opdracht. Een voorbeeld hiervan is de hosting van de centrale database van Kinderspelletjes.be. Kinderspelletjes.be heeft (verwerkers)overeenkomsten met deze verwerkers gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiligingsmaatregelen die zij moeten nemen om je Informatie te beschermen.

7. Bescherming van informatie

We hechten ontzettend veel waarde aan een goede beveiliging van je Informatie. We hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wat zijn je rechten

Inzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. Wanneer dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. Wanneer mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van je persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking je persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we je privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als je belang zwaarder weegt, zullen we je persoonsgegevens niet verder verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

Klacht
Als je vragen of een klacht hebt neem dan contact met ons op via het contact formulier. Verder hebt je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Cookies

We gebruiken drie soorten cookies op onze websites.

1. Service Cookies die ons helpen onze website zo efficiënt mogelijk te laten werken, bijvoorbeeld om alleen de cookie-toestemmingsbanner te tonen wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt.

2. Google Analytics Cookies die uw computer of mobiele apparaat anoniem onthouden wanneer u onze website bezoekt. Google Analytics is een externe service die standaard internetloginformatie verzamelt om patronen van bezoekersgedrag te bepalen. Deze informatie wordt verwerkt op een manier die niemand persoonlijk identificeert. We gebruiken het om te achterhalen hoeveel mensen onze bronnen gebruiken om ons te helpen onze sites te verbeteren.

3. Advertentiecookies van derden

1. Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gebruiken wij geen gepersonaliseerde reclame cookies van derden op onze sites. We gebruiken Google Adsense om advertenties te leveren en als zodanig gebruiken Google niet-persoonlijke cookies om frequentielimieten, geaggregeerde advertentierapportage en om fraude en misbruik te bestrijden.

2. Voor bezoekers in de rest van de wereld gebruiken we cookies om advertenties weer te geven op basis van uw interesses, demografische gegevens en Google-accountgegevens als u zich heeft aangemeld om Google toe te staan gebruikersgebaseerde advertenties weer te geven. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties die door Google op meer dan 2 miljoen websites worden weergegeven.

10. Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door andere gegevenscontrollers dan Kinderspelletjes.be, zoals - in voorkomend geval - leveranciers van games van derden die beschikbaar zijn op de Kinderspelletjes.be site. De relevante aanbieder van een dergelijke game van een derde partij is ervoor verantwoordelijk dat elke verwerking van persoonlijke gegevens door hen in het kader van een game in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Sommige van de games van derden die op deze website worden gepubliceerd, koppelen wel aan websites van derden. We gebruiken technologie en mensen om dit te controleren, maar het heeft geen volledige controle over de spellen van derden.

11. Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De laatste versie van dit privacy statement is van november 2018.

12. Vragen

Privacy is een belangrijk onderwerp. Als je vragen hebt neem dan contact op met ons via het contact formulier